Öland's Lilla Viking  LbNA # 17321

OwnerKnarlwoods    
Placed DateAug 7 2005
CountyOther International
LocationRalla Sweden, INT
Boxes1
Found By
Last Found
Statusaa  
Hike Distance?
active

Öland

Du ska gå 6 kilometer
Total walk 6 kilometer

Medtag: Kompass
Bring: A compass

1 låda
1 box

SVENSK
Ta bussen från Kalmar till Rälla och
gå in i affären och köp lite vatten och glass, som ni kan behöva på
gångfärden till Högsrum som är 3
kilometer. Där kan du besöka kyrkan och väderkvarnarna. På vägen kan du på vänster sida njuta av lukten av en bondgård.
Du kommer snart se den gamla kyrkan till höger. Ifall du kommer med bil kan du parkera nära kyrkan.
Ta sedan vänster vid V Sörby skylten. På höger sida kan du nu se ett IQ test för kor, alla korna misslyckades, men ifall du är vis kan du klättra över den. Gå sedan till den stora skeppssättningen. Från den största stenen, gå rakt fram till väderkvarnen. Från den gamla östra väderkvarnen gick vikingen öst, till den stora rödrosa stenen. Från den östra sidan av stenen, gå 100 steg till en klipphäll. Du kommer att hitta "The letterbox" i en spricka i hällen under en slånbärsbuske, rakt österut från vindkvarnen.
När du har hittat boxen ska du lägga tillbaka den där den låg innan. Därefter kan du ta en välförtjänt promenad tillbaka.

ENGLISH
Take the bus Kalmar to Rälla visit the store for some water and ice cream for a 3 kilometer walk toward Högsrum to visit the old church and the two old windmills.
Enjoy the farm smell as a farm on your left.
You will soon see the old church on your right. If you are coming by car you can park near the church.
Turn left at the 4 V Sörby sign

On the right you will soon see the IQ test for cows all cows fail the test but if you are wise you will step up and over. Take a walk to visit the tall ship graveyard. From the tallest stone go straight to the windmill.
From the blade of the old east windmill the Viking walked east to the large pink rock. From the east side of the rock walk 100 steps to the rock ledge. You will find the treasure box in the crack of a deep rock under the sloberry bush directly east of the windmill.
After you find the treasure return it to its home and take a pleasant walk back to the bus stop.