Suomen Sauna  LbNA # 55722

OwnerWisconsin Hiker      
Placed DateMay 23 2010
CountyOther International
LocationEspoo, Finland, INT
Boxes1
Found By ihmiskoira
Last Found Apr 10 2014
StatusFF  
Hike Distance2-3 mi
active
Last EditedMay 14 2016

Last found/checked: 23-MAY-10 CLUES UPDATED 11-APR-14
Location: Nuuksio National Park.
Distance: 4 km (2.5 miles)
Terrain: Trail through the woods with some small hills.
Note: You will need to bring your own ink pad and pen or pencil.

According to Wikipedia, the Finnish sauna is a substantial part of Finnish culture. There are five million inhabitants and over two million saunas in Finland - an average of one per household. For Finnish people the sauna is a place to relax in with friends and family, and a place for physical and mental relaxation as well. Finns think of saunas not as a luxury, but as a necessity.

Did you know that there is a sauna in Nuuksio? To find it, you need to hike on the Hawk’s Trail (blue trail). Start from the parking lot, and head up the stairs across the road.

Continue on the blue loop until you come to another long set of stairs.

ORIGINAL CLUES:

After you reach the top of the stairs, continue south to the first tree with a blue diamond trail marker.

From here, take the small trail upwards for 38 steps, keeping to the right.

You should now be standing near the last tree on the right.

Take a bearing of 200 degrees, and then walk 10 steps.

You will find the sauna under some rocks near a boulder and fallen tree.
============================================
REVISED CLUES

Thanks to ihmiskoira, a Finnish letterboxer, here are some updated clues based on the current conditions in April 2014:

..from the end of the stairs
go to the first blue diamond
take the trail upwards
keep on the right side
at 38 steps there's a fallen tree
from there go 10 steps
to bearing 200 degrees
and you'll find the Sauna
right nearby the bigger boulder
under some smaller stones
===============================================


Please sign in and return the box to its hiding spot.

Continue on the blue loop to complete your hike.

I live in the state of Wisconsin in the United States and planted this box while on vacation. Please send me an email to let me know how the box is doing.

Thank you!
================================

Edellinen löytyi / tarkistettu: 23 toukokuu 2010 vihjeitä päivitetty huhtikuu 2014
Paikka: Nuuksion kansallispuisto.
Etäisyys: 4 km (2,5 mailia)
Maasto: Trail kautta metsään pieniä mäkiä.
Huom: Sinun tulee tuoda omat muste tyyny ja kynä.

Mukaan Wikipedia, Suomalainen sauna on merkittävä osa Suomen kulttuuria. On viisi miljoonaa asukasta ja yli kaksi miljoonaa saunaa Suomi - keskimäärin yksi per talous. Sillä Suomen kansa sauna on paikka rentoutua ystävien ja perheen kanssa, ja paikka fyysistä ja henkistä rentoutusta myös. Suomalaiset ajattelevat saunaa eikä ylellisyyttä, vaan välttämättömyys.

Tiesitkö, että sauna Nuuksiossa? Voit löytää sen, sinun täytyy vaeltaa siitä Haukankierros (sininen reitti). Aloita parkkipaikalla, ja pää ylös portaita kadun toisella puolella.

Jatka sininen silmukka kunnes tulet toisen pitkän sarjan portaita.

ENSI vihjeitä:

Kun pääset alkuun portaat, jatkaa etelään ensimmäinen puu sininen timantti trail merkki.
Sieltä otetaan pieni polku ylöspäin 38 askelmaa, pitää oikealle.

Sinun pitäisi nyt olla pysyvä lähellä viime puu oikealla.

Ota suuntima 200 astetta, ja sitten kävellä 10 askelta.

Löydät sauna alle kivien lähellä kivenlohkareen ja kaatunut puu.

=================================================
TARKISTETTU painos vihjeitä:

Kiitos ihmiskoira, Suomen letterboxer, tässä on joitakin ajantasaista vihjeitä perustuu nykyoloissa huhtikuussa 2014

.. lopusta portaat
Siirry ensimmäiseen sininen timantti
ottaa trail ylöspäin
pitää oikealla puolella
38 askelta siellä kaatuneen puun
sieltä mennä 10 askelta
laakeri 200 astetta
ja löydät Sauna
oikea lähistöllä isompi lohkare
alle joitakin pienempiä kiviä
=================================================

Kirjaudu sisään ja palaa ruutuun sen piilossa paikalla.

Jatka sininen silmukka loppuun vaellukselle.

Asun tilasta Wisconsin Yhdysvalloissa ja istutettu tähän kohtaan kun lomalla. Lähettäkää minulle sähköpostia haluaisin tietää, miten kohta menee.

Kiitos!